Fejlődés

A Lelkészi Életpályamodell különböző képzések formájában biztosítja a lelkészi munkavégzéshez szükséges szakmai fejlődés feltételeit.

Támogatás

A Lelkészi Életpályamodell jelzőrendszerrel és támogató szolgálattal segíti a lelkészeket életvezetésük és hivatásgyakorlásuk különböző területein.

Illetmény

A lelkészi életpályamodellhez illetményrendszer kapcsolódik. Az illetményrendszer célja a lelkészi szolgálat megfelelő díjazásának biztosítása.

Kreditrendszer

A LÉM képzésekhez pontszámok kapcsolódnak. Az ötéves ciklusban legalább 100 pont elérése szükséges, amely feltétele az ötévenkénti előrelépésnek, a lelkészi illetmény növekedésének.